Attractive Oulu Region 2020

Matkailuviennin kasvuhanke

Hankkeen päätavoitteena on nostaa Oulun seutu Suomen johtavaksi koulutus- ja asiantuntijavierailukohteeksi Aasian markkinoilla sekä vahvistaa kuvaa Oulun seudusta helposti saavutettavana arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilla (Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä) tavoitteena on yksittäisten kuluttajien parempi tavoittaminen ja houkutteleminen Oulun seudulle. Lisätietoa hankkeesta saat täältä!

Tietoa hankkeesta

 • Hankkeen kesto: 1.6.2018 – 31.12.2020
 • Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio: 2 700 000 €
 • EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: 1 890 000 €
 • Oulun Matkailu Oy – työpaketti 800 000 €
 • Humanpolis Oy, johto ja koordinaatio – työpaketti 100 000 €
 • Oulun kaupunki / Business Oulu- työpaketti 450 000 €
 • Syötteen matkailuyhdistys ry- työpaketti 400 000 €
 • Rokua UNESCO Global Geopark – työpaketti 330 000 €
 • Kalajoki matkailuyhdistys ry- työpaketti 320 000 €
 • Limingan kunta – työpaketti 300 000 €
 • Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Vesa Krökki

Kilpailutukset

 

VisitOulun kansainvälinen brändityö 

Kysymykset koskien tarjouspyyntöä ja kysymyksiin annetut vastaukset

 

Millainen taho/ketkä tekevät päätökset VisitOulun brändilinjauksista? 

VisitOulu vastaa VisitOulun brändityöstä ja siihen liittyvistä päätöksistä. Brändityöhön osallistetaan tarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla VisitOulu-verkoston toimijoita. Lopulliset brändilinjaukset käsitellään Oulun Matkailu Oy:n hallituksessa. Brändityössä huomioidaan Oulun kaupungin brändiohjeistus, Oulun kaupungin meneillään oleva brändityö sekä VisitOulun seututoimijoiden pääviestit.

 

Onko aikataulu lyöty lukkoon, 2kk suunnittelu- ja tuotantoaika on melko lyhyt näin isolle työlle?

Aikataulu tarkentuu valitun tarjoan kanssa. Brändityön työstäminen on tavoitteena tehdä intensiivisellä työotteella. Tavoite on, että kesän 2021 kansainvälisten lähimarkkinoiden toimenpiteissä sekä syksyn/talven 2021 markkinoinnissa jalkautetaan uuden brändin mukaisia markkinointitoimenpiteitä. Uusi brändi voidaan kuitenkin jalkauttaa vaiheittain ja brändityön kokonaisuudelle määritellään yhdessä tarjoajan kanssa tarkennettu aikataulu.

 

Mitä tarkoitetaan VisitOulun verkostomaisella toimintatavalla käytännössä? 

VisitOulun toiminnassa on mukana Oulun kaupunki sekä 8 eri seututoimijaa.

Lisäksi VisitOulu-verkostossa on toimijoina lukuisia erilaisia matkailualan yrityksiä. Verkostomainen toimintatapa tarkoittaa mm. että siinä huomioidaan työskentelytapana eri tahojen osallistaminen mm. brändityön kaltaiseen isompaan kokonaisuuteen. Lisäksi tavoitteena on, että mm. VisitOulun pääviestit ja markkinointitoimenpiteet jalkautuvat verkoston tekemiseen sovittujen toimintamallien mukaisesti.

 

Liittyykö työhön vuosi/markkinointisuunnitelman tekeminen?

Brändityö liittyy luonnollisesti kiinteästi VisitOulun vuosi- ja markkinointisuunnitelmaan. VisitOululla on valmistunut raamit vuoden 2021 vuosi- ja markkinointisuunnitelmalle. Koronatilanne luonnollisesti haastaa vuosisuunnittelua erityisesti vuonna 2021. Osa tämän raamin toimenpiteistä tarkentuu sekä lisätään mukaan tämän brändityön kautta. VisitOulu käy läpi valitun tarjoajan kanssa yksityiskohtaisemmin vuosi-/markkinointisuunnitelman.

 

Millaiset tavoitteet brändityölle ja markkinointitoimenpiteille on asetettu? 

Tarkemmat tavoitteet brändityölle ja siihen liittyville toimenpiteille määritellään yhdessä valitun tarjoajan kanssa. Ylätason tavoitteena on tarjouspyynnön mukaisesti Oulun seudun kansainvälisen matkailun pääviestien kirkastaminen sekä yhteisen VisitOulu-brändin konseptointi ja jalkauttaminen. Tavoitteena on luoda Oulun seudulle/VisitOululle kansainvälisillä markkinoilla erottuvat pääviestit, joiden päälle voidaan systemaattisesti rakentaa kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteet ja sisällöntuotanto.

 

Onko tuotantoon varattu oma budjettinsa (esim. videotuotanto) vai pitääkö kaikki tekeminen sisällyttää annettuun budjettiin?

Varsinaiseen tuotantoon on erillinen budjetti. Tarjoukseen tulee sisältyä esim. video- ja valokuvatuotannon osalta dokumentoidut visuaaliset ja viestinnälliset päälinjat sekä alustavat konseptit 1kpl kesä- ja 1kpl talvituotannolle.

 

Pitääkö tarjoukseen sisällyttää 5 kpl kampanjaideoita? Vai mitä tarkoitetaan lauseella ”Tarjoaja kommentoi tarjouksessa alustavasti erilaisia brändi- ja markkinointitekoja”?

Tarjoaja voi itse määritellä haluamansa tavan kommentoida erilaisia brändi- ja markkinointitekoja annettujen esimerkkien osalta. Kommenttien ei tarvitse olla valmiita kampanjaideoita, mutta ne voivat olla esimerkkejä kampanjoista/kampanjaideoista tai alustava/lyhyt kuvaus, mihin suuntaan tarjoaja lähtisi viemään esimerkki-caseja. Referenssicaset voivat myös olla osa kommentointia. Brändi-/markkinointitekojen yhteydessä on hyvä huomioida tietty realistisuus toteutuksen osalta/toteutustavan jonkin tasoinen joustavuus myöhemmin tarkentuvan budjetin jne. mukaan.

 

Tehdäänkö kaikki ideaesityksen sisällöt suomeksi vai halutaanko englanninkielisiä versioita? 

Toivottavaa on, että kansainväliselle kohderyhmälle/kohderyhmille suunnatut sisällöt ja viestit on ideaesityksessä englannin kielellä. Tarjoaja voi halutessaan muuten käyttää suomea tai englantia.

 

Tarviiko 5 eri osa-alueen hintoja eritellä vai halutaanko vain yksi summa? 

Summia ei tarvitse eritellä, yksi summa on ok.

 

Voiko referenssit lähettää PDF liitteinä? 

Voi lähettää.

 

Millainen on kampanjoille varattu mediabudjetti?

Vuoden 2021 tarkennetut kampanjabudjetit käydään läpi valitun tarjoajan kanssa. Koronatilanne on asettanut ja asettaa edelleen haasteita tulevan vuoden toimenpiteiden ja mediabudjetin tarkempaan määrittelyyn.

 

Onko taustatyö eli esim. haastattelut ja mahdolliset työpajat tehtävä etänä (koronan takia)

Taustatyöhön liittyvät toimenpiteet toteutetaan voimassaolevien ohjeistusten mukaisesti. Tarjoajaa pyydetään varautumaan etätoteutuksiin.

Yhteystiedot

Oulun Matkailu Oy:n
työpaketin projektipäällikkö
Johanna Salmela
+358 40 826 2345
johanna@visitoulu.fi

Oulun Matkailu Oy:n
työpaketin projektikoordinaattori
Anniina Merikanto-Vuoti
+358 40 146 3150
anniina@visitoulu.fi