Kuvapankin kuvat on otettu VisitOulun käyttöön kaikilla oikeuksilla. Myös VisitOulun toimijat voivat käyttää kuvamateriaalia omassa markkinoinnissaan (esim. nettisivut, Facebook-julkaisut ja -mainokset, yritysesittelyt) sekä muussa esittelyssä, kuten esim. tiedotusvälinekäytössä silloin kun se edistää VisitOulun tunnettuutta ja positiivista julkisuuskuvaa. Kuvien käytön yhteydessä on aina mainittava VisitOulu sekä mahdollinen seutukohde, josta kuva on otettu (esim. Visit Oulu, Syöte). Muusta käytöstä ja näistä ohjeista poikkeaminen on aina sovittava erikseen VisitOulun kanssa.

  • Tyhjennä valinnat