Elojazz

Elojazz-festivalen hålls den första helgen i augusti, och i programmet finns allt från lokala jazz-

Kuusisaari Park

Kuusisaari park är ett rekreations- och fritidsområde intill Uleåborgs centrum, där både familjer och utövare

OMVF/Oulu Music Video Festival

Uleåborgs Musikvideofestival är världens äldsta musikvideofestival. Under festivalen visas världens bästa musikvideor och mest fascinerande

Oulunsalo soi

Under kammarmusikfestivalen Oulunsalo Soi besöker internationella och finländska toppmusiker Uleåborgsområdet, utan att förglömma lokala stjärnor.