Art Ii-biennalen

2018-06-04 00:00:00 – 2018-06-10 00:00:00

Art Ii-biennalen lyfter fram aktuella frågor, deltar i samhällsdiskussionen genom konst och kombinerar djärvt bevarandet av kulturarvet med samtida konstfenomen. En viktig faktor är också att genom samhälleliga aktiviteter ge lokala och internationella konstnärer en möjlighet att träffa varandra. Biennalens platsbundna verk placeras huvudsakligen i Ijos miljökonstpark och i närheten av Ijos kommuncentrum. Skapandet av verken har påverkats av tidsmässiga, lokala och kulturella förhållanden. Ett av de centrala värdena för hela evenemanget är en hållbar utveckling såväl ekologiskt, ekonomiskt, socialt som kulturellt.

KulttuuriKauppila Art Centre
Kauppilantie 15
91100 Ii
+358 50 395 0313

artii.fi

Se mer