Pikisaari trästad

En idyllisk trästad, gammal industrimiljö och en unik konstnärsgemenskap väntar besökaren som korsar älven längs

Top 5 sights in Oulu

Torgpolisen Torgpolisstatyn vakar över torget framför den över hundra år gamla saluhallen. Den bastanta figuren

Wanha Ii

I centrum av Ii finns det charmiga trähusområdet Wanha Hamina, vars historia sträcker sig ända

Kuusisaari Park

Kuusisaari park är ett rekreations- och fritidsområde intill Uleåborgs centrum, där både familjer och utövare

Hupisaari teater

Hupisaari teater öppnar äntligen igen för publik efter två somrars tystnad. Den arkitektoniskt imponerande nya

Oulunsalo soi

Under kammarmusikfestivalen Oulunsalo Soi besöker internationella och finländska toppmusiker Uleåborgsområdet, utan att förglömma lokala stjärnor.

Brahestads museum

Brahestads museum – ett stycke intressant historia Det äldsta av museerna, Packhus, ligger vid havet

Utomhusskulpturer

Det är inte av en slump som minnesreliefen över Sara Wacklin och skulpturen Brandvakten finns

Friluftsmuseet Turkansaari

Gården, rökpörtet och ladugården på hemmanet Ylikärppä och Parttuainens skogsherrgård är ett stycke historia. Museet

Torgpolisen

En av torgpoliserna håller fortfarande disciplin och ordning på Salutorget. Statyn Torgpolisen upprestes till de