Brahestads museum

Brahestads museum – ett stycke intressant historia Det äldsta av museerna, Packhus, ligger vid havet

Friluftsmuseet Turkansaari

Gården, rökpörtet och ladugården på hemmanet Ylikärppä och Parttuainens skogsherrgård är ett stycke historia. Museet

Kierikkicentret

Kierikki tar dig på en tidsresa till stenåldern. I stenåldersbyn vid Ijo älv upplever du

Oulun taidemuseo

Uleåborgs konstmuseum

Konstmuseets varierande utställningar fokuserar på aktuell samtidskonst ur den lokala och regionala bildkonstens perspektiv. Konstmuseets