Elojazz

Elojazz-festivalen hålls den första helgen i augusti, och i programmet finns allt från lokala jazz-

Nallikari OuluSafaris

Oulu Safaris

Oulu Safaris – oförglömliga upplevelser i Uleåborg Oulu Safaris har en lång bakgrund som producent

Koiteli

Forsen Koitelinkoski är ett vackert besöksmål för turister som besöker Uleåborgsregionen och uppskattar naturen liksom

Tietomaa

I vetenskapscentret Tietomaas stora auditorium och mindre konferenslokaler ordnar både mindre och större grupper konferenser,

Oulu Convention Bureau

Planerar du ett möte, en internationell konferens eller ett företagsevenemang? Vi på Oulu Convention Bureau

Uleåborgs konstmuseum

Konstmuseets varierande utställningar fokuserar på aktuell samtidskonst ur den lokala och regionala bildkonstens perspektiv. Konstmuseets

Kulturhuset Valve

Kulturhuset Valve ordnar mångsidig verksamhet för barn och ungdomar samt deras anhöriga: klubbar, verkstäder, festivaler