Golf

– 

Sankivaara i Uleåborg har två kompletta golfbanor och Finlands största range. Båda banorna med 18 hål är krävande men passar också nybörjare.

Virpiniemi Golfs bana med 18 hål är designad av den uppskattade banarkitekten Jan Sederholm. De första nio hålen finns i en moskog med åsformationer. De resterande nio hålen finns i Bottenvikens vackra havslandskap, där vinden kan ge extra utmaningar.

I Muhos betjänas golfare av Oulujokilaakson Golfs allemansbana med 12 hål. Det krävs inget green card, så alla kan spela på banan som formats av naturen. Greenerna som är avskilda från varandra går genom skogen och bildar en rutt på 3,7 kilometer.

Oulu Golf Club
Virpiniemi Golf 

Oulujokilaakson Golf

Se mer