Liimanninkoski

– 

På Liimanninkoski lundskyddsområde kan du uppleva Muhosjoki som rinner i en djup flodfåra och en mångsidig natur. Områdets kulturlandskap och den slingrande flodfåran med fria forsar bildar en intressant kultur- och naturhelhet, som passar utmärkt för dagsutflykter.

Vid Liimanninkoski finns en 1,4 km lång naturstig med vindskydd och brasplats. Början av stigen fram till vindskyddet lämpar sig också för till exempel barnvagnar. I närheten av stigens startplats finns dessutom en gammal ria med gamla jordbruksföremål och bord vid vilka man kan äta vägkost.

Liimanninkoski
P-alue
Suokyläntie 633
91500 Muhos

luontoon.fi

Se mer