Pilpasuo

– 

Från vidsträckta strängmyrar till fornstränder
Pilpasuo är ett fint resmål för en dagsutflykt för hela familjen. På hösten trivs bär-och svampplockare i området. I Pilpasuo finns det två naturstigar med spänger, och längs med stigarna kan man gnugga geniknölarna vid olika kontrollpunkter med lekfulla och naturrelaterade uppgifter.

Den kortare rutten Aistireitti runt träsket Pahalampi är en kilometer lång och passar särskilt barnfamiljer. Den längre rutten Lystireitti på 7 kilometer är ett bra sätt att lära känna hela området. På den nordvästra sidan om Pahalampi och längs med Lystireitti finns det platser där man kan göra upp eld och vindskydd. Aistireitti är utmärkt med orange färg och Lystireitti med blå färg på trädena längs med stigarna.
Pilpasuo ligger ca 20 km från Uleåborgs centrum och det är lätt att hitta fram till platsen med både bil och cykel. Från Vaalantie på norra sidan om Oulujoki svänger man direkt efter korsningen över Sanginjoki till vänster in på Peräkyläntie. Därefter kör man 1,5 kilometer längs med Peräkyläntie och ytterligare 2,3 kilometer längs med Soratie fram till parkeringen där naturstigen startar.

Pilpasuo är en vidsträckt myrmark i östra Uleåborg. Största delen av Pilpasuo har utvecklats till fornstränder, en cirka 3 000 år gammal strandäng. I Pilpasuo-området finns frodiga grandungar, torra moar, för Uleåborg sällsynta klibbalar, och till och med sanddyner och många olika typer av träsk och källor.

En av specialiteterna i Pilpasuo är fornstranden Ala-Korkiakangas. Blockmark täcker den vidsträckta fornstranden, som för 6 500 år sedan var en liten ö i havet. Nuförtiden sträcker sig blockmarken 55 meter över havsytan. På blockmarken finns även stenrösen som människan uppfört. Vem som har gjort dem, när och varför förblir en olöst gåta.
Den mångsidiga naturen lockar många olika fågelarter till Pilpasuo, bland andra ugglor. Några exempel på den rika blomsterprakten i sumpmarken är roslingen med rosa blommor, den imponerande vattenklövern och den näpna finnmyrten med vita blommor, som blommar rikligt i början på sommaren. Runt omkring Pahalampi växer den storväxta och ståtliga kråkklövern med sina mörkröda blommor. Vitmoss är den mest typiska växten, som du kan få syn på när du strövar omkring i Pilpasuo.

Kuva, joka sisältää kohteen näyttö, istuminen, pöytä, tietokone

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva, joka sisältää kohteen piirtäminen

Kuvaus luotu automaattisesti

Pilpasuon suojelualue ja luontopolku
Miehonseläntie 190–256
90650 Oulu

ouka.fi

Se mer