Torgpolisen

– 

En av torgpoliserna håller fortfarande disciplin och ordning på Salutorget. Statyn Torgpolisen upprestes till de personliga torgpolisernas ära. Små torgpoliser säljs vid rådgivningen i Uleåborgs huvudpolisstation.

Oulun kaupungin matkailuneuvonta

Torikatu 18, 90100 Oulu

visitoulu@oulu.com

+ 358 8 558 41330

www.visitoulu.fi

Se mer