Hupisaaret

– 

Hupisaaret 群岛 – 市中心的一片绿洲

Hupisaaret 群岛是紧邻奥卢市中心的一片绿洲。该地区由奥卢河口的几十个小岛组成,它们被风景如画的溪流彼此隔开。群岛由白色的桥梁相互连接,郁郁葱葱的岛上有公园和几乎未被破坏的草地和树林。

Oulujoki 河口及其岛屿是该地区一处珍贵的景观带。Hupisaaret 群岛的历史可以追溯到 17 世纪。在 18 世纪,这些岛屿被用来放牧、种植啤酒花和其他植物。在 19 世纪,Hupisaaret 群岛被重新修整,并开设了一家日托中心,让这些小岛成为整个城镇的公园。1826 年,公园区内开放了一个绿色雕塑园。  战后,该地区的自然环境变得十分荒凉。在 20 世纪 60 年代,大坝和桥梁得到修复,并建成了奥卢大学植物园。植物园的遗作后来转移到了 Linnanmaa 群岛,继续在 Paratiisisaari 和 Kiikkusaari 岛上繁衍生长。

Kiikkusaari 是 Hupisaaret 中心游乐场、一个烧烤区、一个夏日咖啡馆、一个玫瑰园和一个向公众开放的样品温室的所在地。

Hupisaaret 群岛还包含了北部的 Ostrobothnian 博物馆、奥卢艺术博物馆、新建的令人印象深刻的夏季大剧院,以及沿着 Oulujoki 河修建的值得一览的 Merikoski 鱼道。这条鱼道允许洄游鱼类在经过奥卢河上游的发电厂后游至上游。在鱼道附近,您可以看到鲑鱼堰和为沥青船开辟的围堤航道的残迹。

秋末,在 Hupisaaret 的溪流,您可以看到濒临灭绝的海鳟产卵。就其历史、建筑和整体景观而言,Lasaretinsaari 地区是北 Ostrobothnia 最重要的文化遗址之一。

Kuva, joka sisältää kohteen näyttö, istuminen, pöytä, tietokone

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva, joka sisältää kohteen piirtäminen

Kuvaus luotu automaattisesti

看到更多