Kestävää nostetta matkailuyrityksiin Oulun seudulla

Elevating sustainability for tourism companies in the Oulu region – A responsive travel destionation in the new market situation

Hankkeessa tuetaan koronapandemiasta kärsivien Oulun seudun matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen yritysten toipumista ja kilpailukykyä. Hankkeessa tunnistetaan Oulun seudun matkailuyritysten koronasta elpymisen yhteisiä keskeisiä haasteita, luodaan nouseviin matkailutrendeihin vastaavia matkailusisältöjä ja kehitetään matkailumarkkinointia. Tavoitteena on Oulun seudulla varmistaa toimialan kaupallisesti kannattavimpien tuotesegmenttien jatkuvuus ja uudistuminen ja samalla luodaan toimialaa hyödyttäviä tiedolla johtamisen työkaluja.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahastosta ja rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hanke toteutetaan BusinessOulun, Oulun Matkailu Oy:n (VisitOulu), Kalajoen Matkailuyhdistys ry:n sekä Humapolis Oy:n / Rokua UNESCO Global Geoparkin yhteishankkeena.

Tietoa hankkeesta

  • Hankkeen kesto: 1.7.2021 – 30.6.2023
  • Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio: 964 771 €
  • EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liitto: 772 093 €
  • Oulun Matkailu Oy – työpaketti 316 300 €
  • Oulun kaupunki / Business Oulu- työpaketti 256 516 €
  • Rokua UNESCO Global Geopark – työpaketti 196 555 €
  • Kalajoki matkailuyhdistys ry- työpaketti 195 400 €
  • Hankkeen hallinnoija: BusinessOulu / Sari Kasvi

Yhteystiedot

Oulun Matkailu Oy:n työpaketin projektipäällikkö
Hanna Tauriainen
+358 40 623 3847
hanna@visitoulu.fi