Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla (STORe)

Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla (Smart and Transformative Oulu Region), STORe -ryhmähankkeen visiona on vastata kestävän matkailun kehittämisen haasteisiin ja nostaa Oulun seutu merkittäväksi kansainväliseksi kestävän matkailun edelläkävijäksi Euroopassa. 

Hankkeen yhteiset tavoitteet

Hankkeen yhteisinä tavoitteina ovat:

  1. laatia koko alueen laajuinen SDG kehittämisohjelma,
  2. pilotoida ja kehittää uudistavan ja transformatiivisen matkailun matkailutuotteita, jotka pohjautuvat alueen luonto- tai kulttuurikohteisiin tai näitä yhdistäviin kokonaisuuksiin ja
  3. ottaa käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja Oulun seudulla ja parantaa alueen valmiuksia hyödyntää eri lähteistä tarjolla olevaa matkailudataa kysynnän, trendien ja asiakaskäyttäytymisen ennakoimiseksi ja menestyvän kansainvälisen matkailuliiketoiminnan kasvattamiseksi.

Kolmas toteutusaihe kuuluu täysin Oulun Matkailu Oy:n työpakettien vastuualueeseen. Muun muassa kehityksiä tapahtuu alueellisen tietojen kojelaudan luomiseksi, joka tarjoaa näkemyksiä teollisuudesta yksityisille ja julkisille sidosryhmille sekä kansalaisille. Tämä koskee myös verkkosivustojen ja verkkokaupan kehittämistä. Parempi ymmärrys vierailijoistamme sekä kyvyt tulevaisuuden trendien ennustamiseen jaetaan kaikkien toimijoiden kesken.

Tavoitteena edistää alueen ja matkailuyritysten kasvua

Hankkeen tavoitteena on edistää alueen ja matkailuyritysten kasvua, osaamista, kilpailukykyä ja toimintavarmuutta kansainvälisellä matkailualalla. Alueen tuote- ja palveluvalikoima kehittyy vastaamaan nykyisten ja tulevien matkailutrendien kysyntää entistä paremmin. Uusien matkailutuotteiden lanseerauksella pyritään monipuolistamaan ja parantamaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke luo vahvan perustan ja suuntaa vastuulliselle, inklusiiviselle ja muutosta edistävälle luonto- ja kulttuurimatkailulle Oulun seudulla. 

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.9.2023 – 31.12.2025

Koko hankebudjetti: 1 103 219€

Oulun Matkailu Oy:n budjetti: 315 556€ (80% EAKR rahoitus)

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Ryhmähanke: Oulun kaupunki, Oulun Matkailu Oy, Humanpolis Oy, Iin Micropolis Oy, Raahen kaupunki

Projektipäällikkö (Oulun Matkailu Oy):

Pablo A. González Jiménez
pablo@visitoulu.fi
p. 0404825554