Botaniska trädgården

– 

Namnlapparna vid växterna och broschyren är till hjälp för den som vill identifiera exotiska arter i botaniska trädgården. I sin trädgård fokuserar Uleåborgs universitet på arktiska växtarter.

Kasvitieteellinen puutarha
Kaitoväylä 5
90570 Oulu

www.oulu.fi/botgarden

Se mer