Botaniska trädgården

– 

Namnlapparna vid växterna och broschyren är till hjälp för den som vill identifiera exotiska arter i botaniska trädgården. I sin trädgård fokuserar Uleåborgs universitet på arktiska växtarter.

University of Oulu Botanical Gardens
Kaitoväylä 5
90570 Oulu

oulu.fi

Se mer