Hirvisuo

– 

Hirvisuo vid vägen till Kuusamo har en 1 km lång lättillgänglig naturstig som främst består av spångar. Uppe i fågelskådningstornet kan man studera fåglar och den öppna, trädlösa myren. Det är ett mycket värdefullt fågelområde och ett intressant besöksmål för fågelskådning.

Hirvisuo
P-alue
Kuusamontie 2572
91300 Oulu

luontoon.fi

Retkikartta

Se mer